การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ร่วมประชุมรับเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาองค์กรเข้าสู่โครงการประปาดีเด่น ประจำปี 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ร่วมประชุมรับเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาองค์กรเข้าสู่โครงการประปาดีเด่น ประจำปี 2562


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ร่วมประชุมรับเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาองค์กรเข้าสู่โครงการประปาดีเด่น ประจำปี 2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน นำโดยนายศิริทัย สวัสดิ์อารี  ผู้จัดการ กปภ.สาขาบางสะพาน พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมประชุมรับเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาองค์กรเข้าสู่โครงการประปาดีเด่น ประจำปี 2562รองรับการบริการลูกค้าให้ได้รับความสะดวกสบายในการเข้ารับบริการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เลื่อนขึ้นข้างบน