การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งช่าติ 5 ธันวาคม 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งช่าติ 5 ธันวาคม 2562


การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งช่าติ 5 ธันวาคม 2562

วันพฤหัสบดีที่5 ธันวาคม 2562 เวลา 07.00น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์โดยนายวีระพล จันทรสกา พร้อมด้วยหัวหน้างานพนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร(ข้าวสาร อารหารแห้ง) แด่พระสงฆ์จำนวน 89 รูป เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ 

เลื่อนขึ้นข้างบน