การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ​ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร​และเป็นวันพ่อแห่งชาติ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ​ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร​และเป็นวันพ่อแห่งชาติ


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ​ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร​และเป็นวันพ่อแห่งชาติ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ​ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร​และเป็นวันพ่อแห่งชาติ วันที่​ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน ภายใต้การบริหารงานโดย นายธีระพล  โชคคณาพิทักษ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน มอบหมายให้ นายอนุรักษ์  เอ๋งซ้าย พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ​ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและเป็นวันพ่อแห่งชาติ ณ ศาลาประชาคมอำเภอเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เลื่อนขึ้นข้างบน