กปภ.สาขาเทิง เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ.2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเทิง เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ.2562


กปภ.สาขาเทิง เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ.2562

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเทิง นำโดย นายวิชาญ พรมมา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเทิง พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ.2562 โดยมีนายธนิต สุภาแสน นายอำเภอเทิงเป็นประธานในพิธี กิจกรรมประกอบด้วย
เวลา 09:00 น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ ข่วงเวียงเทิง
เวลา 09:30 น. พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม ณ ข่วงเวียงเทิง
เวลา 10:00 น. กิจกรรมจิตอาสา ทำดี เราทำความดีด้วยหัวใจโดยการพัฒนาแม่น้ำ คูคลอง ณ ข่วงเวียงเทิง

เลื่อนขึ้นข้างบน