กปภ.สาขาชะอวด เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาชะอวด เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร


กปภ.สาขาชะอวด เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร

ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 นายชวลิต บัวจีน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันชาติ และพ่อแห่งชาติ ปี 2562 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ ที่ว่าการ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช โดยมีนายโดยมีนายณัฐกฤษ สิทธิโอสถ นายอำเภอชะอวดเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานส่วนท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมด้วยจำนวนมาก

เลื่อนขึ้นข้างบน