กปภ.ข. 4ร่วมกับ กองจัดเตรียมความพร้อมของแผนงานโครงการ กองแผนงานโครงการหลัก จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาพังงา-ภูเก็ต (ระยะที่ 1) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข. 4ร่วมกับ กองจัดเตรียมความพร้อมของแผนงานโครงการ กองแผนงานโครงการหลัก จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาพังงา-ภูเก็ต (ระยะที่ 1)


กปภ.ข. 4ร่วมกับ กองจัดเตรียมความพร้อมของแผนงานโครงการ กองแผนงานโครงการหลัก จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาพังงา-ภูเก็ต (ระยะที่ 1)

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 กองจัดเตรียมความพร้อมของแผนงานโครงการ กองแผนงานโครงการหลัก ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง และ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาพังงา-ภูเก็ต (ระยะที่ 1) เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อบต.โคกกลอย จ.พังงา มีความเข้าใจที่ถูกต้อง พร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ณ ศูนย์ซื้อขายยางพารา กลุ่มเกษตรกรสวนยางพารา ม.3 ต.โคกกลอย จ.พังงา โดยมี นายสมบัติ จินดาพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เข้าร่วมการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการฯครั้งนี้ด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน