กปภ.ข. 4 ร่วมกับ กองจัดเตรียมความพร้อมของแผนงานโครงการ กองแผนงานโครงการหลัก จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาพังงา-ภูเก็ต (ระยะที่ 1) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข. 4 ร่วมกับ กองจัดเตรียมความพร้อมของแผนงานโครงการ กองแผนงานโครงการหลัก จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาพังงา-ภูเก็ต (ระยะที่ 1)


กปภ.ข. 4 ร่วมกับ กองจัดเตรียมความพร้อมของแผนงานโครงการ กองแผนงานโครงการหลัก จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาพังงา-ภูเก็ต (ระยะที่ 1)

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 กองจัดเตรียมความพร้อมของแผนงานโครงการ กองแผนงานโครงการหลัก ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา และ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาพังงา-ภูเก็ต (ระยะที่ 1) เพื่อนำเสนอรายละเอียดของโครงการฯ และให้ประชาชนในพื้นที่ อบต.นบปริง, เทศบาลเมืองพังงา, และ อบต.ถ้ำน้ำผุด จ.พังงา มีความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมทั้ง แลกเปลี่ยนข้อมูล รับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการฯ ณ ห้องประชุม อบต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง จ.พังงา

โอกาสนี้ นายสุทธินันท์ บัวดวง ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองพังงา และ นายพรรษิษฐ์ อุตมะมุณีย์ ปลัดอำเภอเมืองพังงา ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาพังงา-ภูเก็ต (ระยะที่ 1) ครั้งนี้ด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน