กปภ.สาขาชะอวด ลงพื้นที่ทำเสต็บเทส (step test) เพื่อลดน้ำสูญเสีย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาชะอวด ลงพื้นที่ทำเสต็บเทส (step test) เพื่อลดน้ำสูญเสีย


กปภ.สาขาชะอวด ลงพื้นที่ทำเสต็บเทส (step test) เพื่อลดน้ำสูญเสีย

ในคืนวันอังคาร ที่ 17 ธันวาคม 2562 ภายใต้การบริหารจัดการโดย นายชวลิต บัวจีน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด มอบหมายให้ นายสมชาย ช่วยบรรจง หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ในสายงาน ได้ลงพื้นที่ เพื่อทำเสต็บเทส (step test) วัดแรงดันและตรวจสอบอัตราการจ่ายน้ำ ตามจุดต่าง ๆ ในพื้นที่ อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ซึ่งเป็นพื้นที่จำหน่ายน้ำและอยู่ในการดูแลของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด โดยได้ให้ความสำคัญในการลดน้ำสูญเสีย เพิ่มปริมาณน้ำจำหน่าย และเพิ่มรายได้ให้เป็นไปตามเป้าหมายแผนดำเนินการที่วางไว้ต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน