กปภ.สาขาชะอวด จัดกิจกรรมMorning Talk (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาชะอวด จัดกิจกรรมMorning Talk


กปภ.สาขาชะอวด จัดกิจกรรมMorning Talk

เช้าวันพุธ ที่ 18 ธันวาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด ภายใต้การบริหารงานโดย นายชวลิต บัวจีน ผู้จัดการ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัด พร้อมเพรียงกันจัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) เพื่อพูดคุยพบปะระหว่างผู้จัดการและพนักงานทุกท่าน มอบหมายนโยบายและกำหนดเป้าหมายในการทำงานอย่างชัดเจน เข้าใจตรงกัน พร้อมกับแจ้งผลการดำเนินงานของสาขา เพื่อให้พนักงานได้รับทราบ โดยทั่วกัน และยังได้วางแผนรับมือในช่วงฤดูฝน ทั้งนี้ผู้จัดการได้ตระหนักถึงสุขภาพและการทำงานของพนักงานในช่วงฤดูฝน เน้นย้ำให้คำนึงถึงความปลอดภัย และปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง  พร้อมทั้งนี้ได้ให้พนักงานในแต่ละสายงานพูดคุยถึงปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน เพื่อหาทางแก้ไขปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

เลื่อนขึ้นข้างบน