การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน จัดโครงการ "มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้งที่ 1/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน จัดโครงการ "มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้งที่ 1/2563


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน จัดโครงการ "มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้งที่ 1/2563

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน ภายใต้การบริหารงานโดย นายธีระพล  โชคคณาพิทักษ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ดำเนินกิจกรรมโครงการ "มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ บริเวณศาลาคอย หมู่ที่ 4  ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่  26 ธันวาคม  ๒๕๖๒  โดยสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการด้านต่าง ๆ แนะนำการใช้น้ำอย่างประหยัดและถูกวิธี ประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่น PWA Line Official ตลอดจนวิธีการตรวจสอบดูแลระบบประปาภายในอาคารให้แก่ผู้ใช้น้ำ และได้นำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน ๑๐๐  ขวด ไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ใช้น้ำอีกด้วย อ่านต่อที่: https://www.pwa.co.th/news/view/76456

เลื่อนขึ้นข้างบน