กปภ.สาขาเกาะพะงัน จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning talk ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ อ่านต่อที่: https://www.pwa.co.th/news/view/78595 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเกาะพะงัน จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning talk ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ อ่านต่อที่: https://www.pwa.co.th/news/view/78595


กปภ.สาขาเกาะพะงัน จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning talk ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ อ่านต่อที่: https://www.pwa.co.th/news/view/78595

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน ภายใต้การบริหารของ นายธีระพล  โชคคณาพิทักษ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน พร้อมด้วย หัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning talk ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒  เพื่อพบปะ พูยคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน ปัญหาต่างๆ และแนวทางการแก้ไขในการทำงาน   การดำเนินการโครงการจัดการน้ำสะอาด(wsp)  อ่านต่อที่: https://www.pwa.co.th/news/view/78595

เลื่อนขึ้นข้างบน