กปภ.ข.4 สนับสนุนของที่ระลึกกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.4 สนับสนุนของที่ระลึกกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563


กปภ.ข.4 สนับสนุนของที่ระลึกกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ภายใต้การบริหารงานโดย นายเสริม หึกขุนทด ผู้อำนวยการ กปภ.ข.4 ร่วมสนับสนุนกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563" ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ อาทิ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย, สถานีวิทยุ อสมท. สุราษฎร์ธานี, สถานีวิทยุวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) สุราษฎร์ธานี, และชมรมผู้ค้าขายถนนคนเดิน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดย กปภ.ข.4 ได้มอบสมุดปกอ่อนจำนวนกว่า 700 เล่ม เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ นำไปใช้ในกิจกรรมและมอบเป็นของขวัญให้แก่เยาวชนที่มาร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563

เลื่อนขึ้นข้างบน