ผอ.กปภ.ข.6 ลงพื้นที่ กปภ.สาขาชัยภูมิ ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ผอ.กปภ.ข.6 ลงพื้นที่ กปภ.สาขาชัยภูมิ ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2563


ผอ.กปภ.ข.6 ลงพื้นที่ กปภ.สาขาชัยภูมิ ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2563

          วันนี้ (วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563) นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 พร้อมด้วย นายยุทธศักดิ์ แพงเพ็ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ และนายนพดล เฉลิมชัยรัตนกุล ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ ลงพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยภูมิ พบปะผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาในสังกัดพื้นที่ จ.ชัยภูมิ ประกอบด้วย กปภ.สาขาชัยภูมิ สาขาจัตุรัส สาขาหนองบัวแดง สาขาบำเหน็จณรงค์ สาขาแก้งคร้อ และสาขาภูเขียว ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2563 รวมถึงแผนการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้งในระยะยาวอย่างยั่งยืน พร้อมติดตามความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ ตลอดจนการขอรับการจัดสรรงบประมาณตามแผน และเน้นย้ำสร้างความเชื่อมั่นด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างเพียงพอต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน