กปภ.สาขาละงู เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาละงู เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2563


กปภ.สาขาละงู เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2563

ในวันที่ 14 มกราคม 2563 นายชูศักดิ์ โอทาริก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาละงู ได้มอบหมายให้หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนบ้านตูแตหรำ หมู่ที่ 12 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล

เลื่อนขึ้นข้างบน