การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท ลงพื้นที่ช่วยภัยแล้ง แจกจ่ายน้ำประปาช่วยเหลือประชาชน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท ลงพื้นที่ช่วยภัยแล้ง แจกจ่ายน้ำประปาช่วยเหลือประชาชน


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท  ลงพื้นที่ช่วยภัยแล้ง แจกจ่ายน้ำประปาช่วยเหลือประชาชน

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท นำโดย นายสุพัฒน์ ทองอินทร์ หัวหน้างานบริการฯ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด สนับสนุนน้ำประปาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค เนื่องจากจากปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ให้บริการของกปภ.สาขาพระพุทธบาท

เลื่อนขึ้นข้างบน