กปภ.สาขาบ้านผือเข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านผือเข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่


กปภ.สาขาบ้านผือเข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

นายกล้าศึก  ก้องกำไก ผู้จัดการ กปภ.สาขาบ้านผือ พร้อมพนักงานในสังกัด ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มกับทางอำเภอบ้านผือ ในวันที่ 17 มกราคม 2563 ณ วัดโพธิ์ศรีวิไล บ้านใหม่ หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี  โดยได้นำน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. และเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดน้ำในช่วงฤดูแล้ง  ทั้งนี้เพื่อสร้างเสริมภาพลักษณ์อันดีของ กปภ. ต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน