กปภ.ข. 4 ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการน้ำเฉพาะกิจของ กปภ. ครั้งที่ 1/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข. 4 ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการน้ำเฉพาะกิจของ กปภ. ครั้งที่ 1/2563


กปภ.ข. 4 ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการน้ำเฉพาะกิจของ กปภ. ครั้งที่ 1/2563

วันนี้ (20 มกราคม 2563) นายเสริม หึกขุนทด ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 พร้อมผู้อำนวยการกองและหัวหน้างาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการน้ำเฉพาะกิจของการประปาส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2563 ผ่านทางระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุม กปภ.เขต 4 ทั้งนี้ เพื่อดำเนินการเชิงป้องกันและลดความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำดิบในการผลิตน้ำประปา รวมทั้งเตรียมการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ใช้น้ำของ กปภ. 
 

เลื่อนขึ้นข้างบน