กองตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดประชุมการตรวจสอบ ณ กปภ.ข.4 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กองตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดประชุมการตรวจสอบ ณ กปภ.ข.4


กองตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เปิดประชุมการตรวจสอบ ณ กปภ.ข.4

                     วันที่ 20 มกราคม 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 นำโดย นายเสริม หึกขุนทด ผู้อำนวยการ กปภ.ข.4 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง และหัวหน้างาน ร่วมต้อนรับและเข้าร่วมการเปิดประชุมการตรวจสอบข้อมูลและระบบสารสรเทศณ ห้องประชุมชั้น 2 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เพื่อรับฟังแนวทางและประเด็นการดำเนินการตรวจสอบของแต่ละสายงาน โดยฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาคจะร่วมตรวจสอบกระบวนการทำงาน เพื่อสรุปผล วิเคราะห์ และเสนอความเห็นต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เลื่อนขึ้นข้างบน