การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ)​ ร่วมกับกรมทางหลวงบรรเทาภัยแล้งให้แก่ประชาชนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ)​ ร่วมกับกรมทางหลวงบรรเทาภัยแล้งให้แก่ประชาชน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ)​ ร่วมกับกรมทางหลวงบรรเทาภัยแล้งให้แก่ประชาชนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ)​ ร่วมกับกรมทางหลวงบรรเทาภัยแล้งให้แก่ประชาชน


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ)​ ร่วมกับกรมทางหลวงบรรเทาภัยแล้งให้แก่ประชาชนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ)​ ร่วมกับกรมทางหลวงบรรเทาภัยแล้งให้แก่ประชาชน

      วันที่ 21 มกราคม 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ)​ โดยนายกิตติศักดิ์เกื้อ​กาญจน์​ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)​สาขาสุราษฎร์ธานี​ ร่วมกับ​ แขวงทางหลวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินโครงการ " กรมทางหลวง-การประปาส่วนภูมิภาค รวมใจต้านภัยแล้ง" ประจำปี 2563​ โดยสนับสนุนน้ำประปา จัดส่งฟรีโดยใช้รถบรรทุกน้ำของกรมทางหลวง เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง​ และไม่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาค​ ซึ่งจะมีประชาชนได้รับการสนับสนุนกว่า​ 100 หลังคาเรือน

ทั้งนี้​ กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ)​ จะให้การสนับสนุนประชาชน จนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะคลี่คลาย

เลื่อนขึ้นข้างบน