งานควบคุมคุณภาพน้ำ ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเกาะพะงัน ร่วมเก็บตัวอย่างน้ำ โครงการ Water is Life ประจำปีงบประมาณ 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

งานควบคุมคุณภาพน้ำ ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเกาะพะงัน ร่วมเก็บตัวอย่างน้ำ โครงการ Water is Life ประจำปีงบประมาณ 2563


งานควบคุมคุณภาพน้ำ ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเกาะพะงัน  ร่วมเก็บตัวอย่างน้ำ โครงการ Water is Life ประจำปีงบประมาณ 2563

 านควบคุมคุณภาพน้ำ ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเกาะพะงัน  ร่วมเก็บตัวอย่างน้ำ โครงการ Water is Life ประจำปีงบประมาณ 2563

                เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 กปภ.ข.4 โดยงานควบคุมคุณภาพน้ำ ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน นำโดยนายธีระพล  โชคคณาพิทักษ์  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสาธารณสุขอำเภอเกาะพะงัน เข้าตรวจสอบคุณภาพน้ำ สุ่มตัวอย่างเพื่อทำการตรวจสอบ ยืนยันคุณภาพน้ำ ในโครงการ Water is Life โดยส่งตรวจสอบ ณ ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข ต่อไป

#น้ำคือชีวิต  Water is Life  คุณภาพน้ำต้องมาก่อนสร้างความเชื่อมั่น สร้างความมั่นใจ สร้างความประทับใจ เพราะเราใส่ใจคุณภาพน้ำประปา 

เลื่อนขึ้นข้างบน