กปภ. สาขาปากพนัง เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ "เฉลิมพระเกียรติเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. สาขาปากพนัง เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ "เฉลิมพระเกียรติเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์"


กปภ. สาขาปากพนัง เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ  "เฉลิมพระเกียรติเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์"

กปภ. สาขาปากพนัง เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ "เฉลิมพระเกียรติเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์"

               ในวันพุธที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 07.30-11.00 . นางเสาวนิตย์ จงจิตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง มอบหมายให้หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ "เฉลิมพระเกียรติเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์"  ณ บริเวณหน้าประตูโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.หูล่อง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช พร้อมกันนี้ กปภ.สาขาปากพนัง ได้ให้บริการน้ำดื่มบรรจุขวด ตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 1,000 ขวด ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

 

 

เลื่อนขึ้นข้างบน