กปภ.สาขาระนอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาระนอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช


กปภ.สาขาระนอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 นายเลอศักดิ์ รัตนฉายา ผู้จัดการ กปภ.สาขาระนอง มอบหมายให้พนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำ ความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐต่ออาณาประชาราษฎร์และชาติบ้านเมืองเป็นอเนกประการ

ทั้งนี้ ได้ร่วมกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ เก็บขยะ กวาดใบไม้หญ้า ตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

เลื่อนขึ้นข้างบน