กปภ.สาขาระนอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาระนอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


กปภ.สาขาระนอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง โดยนายเลอศักดิ์ รัตนฉายา ผู้จัดการ กปภ.สาขาระนอง มอบหมายให้นางสาวรัชนีวรรณ แสงไสย หัวหน้างานอำนวยการ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ด้วยการปรับภูมิทัศน์ชุมชนตลาดสะพานปลา โดยกิจกรรมประกอบด้วยการจัดเก็บขยะ ใบไม้ กำจัดวัชพืช ทาสีสัญลักษณ์จราจรบริเวณเกาะกลางถนนและขอบฟุตบาท โดยมีนายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธี ณ ลานสนามหญ้า สถานีตำรวจภูธรปากน้ำระนอง ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง

เลื่อนขึ้นข้างบน