กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมกราคม 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมกราคม 2563


กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมกราคม 2563

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 กปภ.สาขาระนอง นำโดย นายเลอศักดิ์ รัตนฉายา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเสนอแนะในการทำงานของแต่ละงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

การนี้ นายเลอศักดิ์ รัตนฉายา ได้ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งเตรียมการวางแผนรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง รวมถึง ได้ชี้แจงผลประกอบการไตรมาส 1/2563 และกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน

ในตอนท้าย ผู้จัดการ กปภ.สาขาระนอง ให้พนักงานทุกคนได้ศึกษาและทำความเข้าใจการใช้งาน Application Line :@pwathailand และ Application : PWA 1662 เพื่อให้สามารถชี้แจงให้รายละเอียดกับผู้ใช้น้ำได้อย่างถูกต้อง

เลื่อนขึ้นข้างบน