กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) ดำเนินการล้างถังตกตะกอน ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) ดำเนินการล้างถังตกตะกอน ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)


กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) ดำเนินการล้างถังตกตะกอน ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)

กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) โดยนายขวัญชัย กิจกอบชัย ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายสราวุธ นิยมสุข หัวหน้างานผลิต นำพนักงานในงานผลิตดำเนินการล้างถังตกตะกอน ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ในวันที่ 29 มกราคม 2563 ณ สถานีผลิตน้ำบางไทร

เลื่อนขึ้นข้างบน