การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง มอบของที่ระลึกให้ลูกค้า เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง มอบของที่ระลึกให้ลูกค้า เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง มอบของที่ระลึกให้ลูกค้า เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่

ในช่วงเดือน มกราคม 2563 ที่ผ่านมา กปภ.สาขาคลองหลวงโดยนายวินัย สุขสุมิตร ผู้จัดการการประปาฯ ได้มอบหมายให้ น.ส.ศศิธร ผิวสะอาด ผู้ช่วยผู้จัดการฯ และพนักงานที่ทำหน้าที่หน้าเค้าเตอร์ขอติดตั้งประปาใหม่ และชำระค่าน้ำประปาที่ชำระตามกำหนด มอบของที่ระลึกให้กับผู้ใช้น้ำที่เข้ามาติดต่อภายในสำนักงานกปภ.สาขาคลองหลวง เพื่อเป็นของขวัญ/ของที่ระลึกเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่

เลื่อนขึ้นข้างบน