การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง เข้าร่วมกิจกรรมโคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง เข้าร่วมกิจกรรมโคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง เข้าร่วมกิจกรรมโคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด

    เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง เข้าร่วมกิจกรรมโคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด ร่วมทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะให้เกิดความสวยงาม ณ สวนสาธารณะหนองตาทุ่ง หมู่ที่ 11 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา

 

    งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน