การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา สนับสนุนน้ำประปาในโครงการ “กรมทางหลวง-การประปาส่วนภูมิภาค รวมใจต้านภัยแล้ง” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา สนับสนุนน้ำประปาในโครงการ “กรมทางหลวง-การประปาส่วนภูมิภาค รวมใจต้านภัยแล้ง”


การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา สนับสนุนน้ำประปาในโครงการ  “กรมทางหลวง-การประปาส่วนภูมิภาค รวมใจต้านภัยแล้ง”

    การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา นำโดยนางจรรยมณฑน์ ถวัลย์ภูวนาถ ผู้จัดการฯ เข้าร่วม โครงการ "กรมทางหลวง-การประปาส่วนภูมิภาค รวมใจต้านภัยแล้ง"  โดยสนับสนุนน้ำประปาให้กับกรมทางหลวง เพื่อนำรถบรรทุกน้ำไปเแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ในเขตพื้นที่ อ.โนนไทย และ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

 

    งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน