การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 จัดเสวนาสภากาแฟ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 จัดเสวนาสภากาแฟ


การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 จัดเสวนาสภากาแฟ

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 นำโดย เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์ ผู้อำนวยการ กปภ.ข.2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสังกัดร่วมพูดคุยในกิจกรรมสภากาแฟ ณ ห้องเอนกประสงค์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 โดยมีการพูดคุยติดตามผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ อาทิ Crs บ้านหนองแขม เดินรณรงค์ประหยัดน้ำ เร่งรัดโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นท่อ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการทำงาน พร้อมร่วมกันหาแนวทางแก้ไข เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน