กปภ.สาขาสิงห์บุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลางาน "สดุดีวีรชนค่ายบางระจัน" ประจำปี 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสิงห์บุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลางาน "สดุดีวีรชนค่ายบางระจัน" ประจำปี 2563


กปภ.สาขาสิงห์บุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลางาน "สดุดีวีรชนค่ายบางระจัน" ประจำปี 2563

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี โดยนายชวลิต วรชิน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลางาน "สดุดีวีรชนค่ายบางระจัน" ประจำปี 2563 ณ อุทยานวีรชน ค่ายบางระจัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี

เลื่อนขึ้นข้างบน