กปภ.สาขารังสิต (พ) จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขารังสิต (พ) จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2563


กปภ.สาขารังสิต (พ) จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2563

การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) นำโดย นายชัยฤทธิ์  จูสกุลวิจิตร์  ผจก.กปภ.สาขารังสิต (พ) นางปราณี ภาประเวช  ผช.ผจก.กปภ.สาขารังสิต (พ) พร้อมพนักงานในสังกัดร่วมกันทำกิจกรรม  Big Cleaning Day  ครั้งที่  1 ประจำปีงบประมาณ  2563 โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสำนักงานให้มีความสวยงามสะอาดตา เป็นระเบียบเรียบร้อย อีกทั้งยังเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน รวมถึงสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่เข้ามาติดต่องานตามหลักกิจกรรม 5 ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  ที่ผ่านมา

เลื่อนขึ้นข้างบน