กปภ.สาขาเกาะพะงัน จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning talk ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเกาะพะงัน จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning talk ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓


กปภ.สาขาเกาะพะงัน จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning talk ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน ภายใต้การบริหารของ นายธีระพล  โชคคณาพิทักษ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน พร้อมด้วย หัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning talk ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓  เพื่อพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน ปัญหาต่างๆ และแนวทางการแก้ไขในการทำงาน   การดำเนินการโครงการจัดการน้ำสะอาด(wsp) และแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

เลื่อนขึ้นข้างบน