กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล


กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ในวันที่ 3 ก.พ. 2563 กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) โดยนายขวัญชัย กิจกอบชัย ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายสราวุธ นิยมสุข หัวหน้างานผลิต นำพนักงานในงานผลิตให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เข้าศึกษาดูงานด้านการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำประปา ณ สถานีผลิตน้ำพระนครศรีอยุธยา2

เลื่อนขึ้นข้างบน