การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ร่วมเดินรณรงค์ประหยัดน้ำ สู้วิกฤตภัยแล้ง ในพื้นที่ กปภ.สาขาพิมาย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ร่วมเดินรณรงค์ประหยัดน้ำ สู้วิกฤตภัยแล้ง ในพื้นที่ กปภ.สาขาพิมาย


การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ร่วมเดินรณรงค์ประหยัดน้ำ สู้วิกฤตภัยแล้ง ในพื้นที่ กปภ.สาขาพิมาย

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา นายชโยดม กาญจโนมัย รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ4) พร้อมด้วยผู้บริหารในสังกัด กปภ.ข.2 ผู้จัดการ กปภ.สาขาในจังหวัดนครราชสีมา และพนักงานในสังกัด ร่วมกันเดินรณรงค์ประหยัดน้ำ สู้วิกฤตภัยแล้ง ในพื้นที่เขตเทศบาล ตำบลพิมาย โดยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตระหนักรู้ถึงสภานการณ์ภัยแล้งในปัจจุบัน และช่วยกันประหยัดน้ำ ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เพราะปีนี้แล้งรุนแรงกว่าที่ผ่านมา

เลื่อนขึ้นข้างบน