การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) ร่วมพิธีเปิดโครงการ ราษฎร์รัฐร่วมใจช่วยภัยแล้งประจําปี 256 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) ร่วมพิธีเปิดโครงการ ราษฎร์รัฐร่วมใจช่วยภัยแล้งประจําปี 256


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) ร่วมพิธีเปิดโครงการ ราษฎร์รัฐร่วมใจช่วยภัยแล้งประจําปี 256

       วันที่ 7 กุมภาพันธ์  2563  เวลา 14.00 น นายกิตติศักดิ์  เกื้อกาญจน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาสุราษฎร์ธานี   พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ "ราษฎร์ รัฐร่วมใจ ช่วยภัยแล้งประจำปี" 2563 
 ณ มณฑลทหารบกที่ 45  ค่ายวิภาวดีรังสิต  โดยมีพลตรีมโนช  จันทร์คีรี  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 45 เป็นประธานปล่อยขบวน รถบรรทุกน้ำและยานพาหนะสำหรับช่วยภัยแล้งจากภาคีเครือข่าย
 
       ในโอกาสนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) มีความยินดีที่จะร่วมสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ เพื่อบรรเทา ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

เลื่อนขึ้นข้างบน