การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวงจัดกิจกรรมBig Clearning day (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวงจัดกิจกรรมBig Clearning day


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวงจัดกิจกรรมBig Clearning day

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นำโดยนายวินัย สุขสุมิตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง พร้อมด้วยพนักงานประปาในสังกัด ร่วมกันทำกิจกรรม Big Clearning day โดยการทำความสะอาดรอบนอกสำนักงาน ทาสีฟุตบาท ตีเส้นแนวจอดรถ และทำลูกศรบอกทางการจราจรใหม่เพื่อความชัดเจน สวยงาม เป็นระเบียบ เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

เลื่อนขึ้นข้างบน