กปภ.ข.2 จัดกิจกรรม CSR โครงการเติมน้ำใสให้ชีวิตน้อง เนรมิตสุขภาพแข็งแรง และโครงการสนามเด็กเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและเพิ่มพลังสมอง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.2 จัดกิจกรรม CSR โครงการเติมน้ำใสให้ชีวิตน้อง เนรมิตสุขภาพแข็งแรง และโครงการสนามเด็กเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและเพิ่มพลังสมอง


กปภ.ข.2 จัดกิจกรรม CSR โครงการเติมน้ำใสให้ชีวิตน้อง เนรมิตสุขภาพแข็งแรง และโครงการสนามเด็กเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและเพิ่มพลังสมอง

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา นายชโยดม กาญจโนมัย รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ 4) เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และมอบเครื่องกรองน้ำดื่ม และเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น ในกิจกรรม csr  แก่โรงเรียนบ้านหนองแขม อ.คง จ.นครราชสีมา โดยมีผู้บริหาร ผู้จัดการฯ และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่ง

ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านหนองแขม เป็นโรงเรียนที่มีที่ตั้งอยู่ติดกับจุดสูบน้ำดื่มที่สระเก็บน้ำบ้านหนองแขม ของสถานีผลิตน้ำเมืองคง ซึ่งได้รับผลกระทบจากการดำเนินกิจการของ กปภ.สาขาพิมาย ประกอบกับที่ผ่านมาโรงเรียนประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดื่มที่ได้มาตรฐานและสะอาด ถูกสุขอนามัย รวมถึงอุปกรณ์ชุดเครื่องเล่นสนามเด็กเล็กที่มีอยู่ชำรุดทรุดโทรม จึงได้จัดทำโครงการเติมน้ำใสให้ชีวิตน้อง เนรมิตสุขภาพแข็งแรง และโครงการสนามเด็กเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและเพิ่มพลังสมอง ซึ่งเป็นกิจกรรม csr เพื่อการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อชุมชนรอบรั้ว กปภ.

เลื่อนขึ้นข้างบน