กปภ.สาขาสามพราน มอบน้ำดื่มบรรจุขวดให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสามพราน มอบน้ำดื่มบรรจุขวดให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์


กปภ.สาขาสามพราน มอบน้ำดื่มบรรจุขวดให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์

วันพฤหัสบดี ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 กปภ.สาขาสามพราน โดยนายสะอาด จงดี ผจก.กปภ.สาขาสามพราน พร้อมด้วยนางอารีนันท์ นราวัฒนเศรษฐ์ ผช.ผจก. มอบน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 600 ขวด ให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี ผู้นำชุมชน และคณะกรรมการหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2563

เลื่อนขึ้นข้างบน