กปภ.สาขาสามพราน ลงพื้นที่สำรวจหาท่อแตก/รั่ว เพื่อลดน้ำสูญเสียและเพิ่มปริมาณน้ำจำหน่าย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสามพราน ลงพื้นที่สำรวจหาท่อแตก/รั่ว เพื่อลดน้ำสูญเสียและเพิ่มปริมาณน้ำจำหน่าย


กปภ.สาขาสามพราน ลงพื้นที่สำรวจหาท่อแตก/รั่ว เพื่อลดน้ำสูญเสียและเพิ่มปริมาณน้ำจำหน่าย

วันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 กปภ.สาขาสามพราน โดยนายสะอาด จงดี ผจก.กปภ.สาขาสามพราน มอบหมายให้ นายณัฐพล กิตติวงศ์ภักดี หัวหน้างานบริการฯ และพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่ช่วงเวลากลางวัน สำรวจหาท่อแตก/รั่ว ด้วยตาเปล่าและอุปกรณ์หูฟัง Noi Stick บริเวณหมู่บ้านนิศาชล2 ถึง ซุ้มประตูอ้อมน้อย อ.สามพราน จ.นครปฐม เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำไหลอ่อน ลดน้ำสูญเสียและเพิ่มปริมาณน้ำจำหน่าย โดยพบจุดแตก/รั่ว จำนวน 22 จุด ดำเนินการแจ้งให้บริษัทซ่อมท่อเข้าซ่อมทันที

เลื่อนขึ้นข้างบน