กปภ.ข.4 จัดกิจกรรมสนทนาภาษาประปา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.4 จัดกิจกรรมสนทนาภาษาประปา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563


กปภ.ข.4 จัดกิจกรรมสนทนาภาษาประปา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายเสริม หึกขุนทด ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 พร้อมด้วย นายสิงหชัย อินทพิชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้างาน จัดกิจกรรมสนทนาภาษาประปา (Morning Talk) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เพื่อแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหา อุปสรรคและปรับแนวทางการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

เลื่อนขึ้นข้างบน