กปภ.สาขาระนอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของชาติ (วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาระนอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของชาติ (วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2)


กปภ.สาขาระนอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของชาติ (วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2)

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นายเลอศักดิ์ รัตนฉายา ผู้จัดการ กปภ.สาขาระนอง มอบหมายให้พนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ด้วยการปรับภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยววิถึชุมชน เส้นทางถนนระนอง หินช้าง โดยมี นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธาน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการ ปลัดจังหวัดระนอง ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ หัวหน้าส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ด้วยความจงรักภักดี ณ ท่าเรืออเนกประสงค์ (ท่าเรือน้ำลึก ระนอง) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

เลื่อนขึ้นข้างบน