กปภ.สาขาปราจีนบุรี ร่วมมอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์กปภ. จำนวน 10 โหล ขวดให้กับกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดปราจีนบุรี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปราจีนบุรี ร่วมมอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์กปภ. จำนวน 10 โหล ขวดให้กับกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดปราจีนบุรี


กปภ.สาขาปราจีนบุรี ร่วมมอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์กปภ. จำนวน 10  โหล ขวดให้กับกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันที่  9  กุมภาพันธ์  2563  กปภ.สาขาปราจีนบุรี นำโดย นายพิสิทธิ์  คล้ายยวงทอง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราจีนบุรี พร้อมด้วย ว่าที่ร.ต.จตุวัฒน์  คุณดิลกเนติ  หัวหน้างาน 8 งานจัดเก็บรายได้  ร่วมมอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์กปภ. จำนวน 120 ให้กับกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดปราจีนบุรี  ในงานพิธีสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสกาปนากองอาสารักษาดินแดน ณ  ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชการที่ 5

เลื่อนขึ้นข้างบน