กปภ.สาขาปราจีนบุรี ร่วมมอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์กปภ. จำนวน 10 โหล ขวดให้กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปราจีนบุรี ร่วมมอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์กปภ. จำนวน 10 โหล ขวดให้กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


กปภ.สาขาปราจีนบุรี ร่วมมอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์กปภ. จำนวน 10  โหล ขวดให้กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กปภ.สาขาปราจีนบุรี นำโดย นายพิสิทธิ์  คล้ายยวงทอง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราจีนบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร.ต.จตุวัฒน์  คุณดิลกเนติ หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 120 ขวด ให้กับสำนักงานพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ ในการจัดงาน โครงการ พม.ห่วยใจ ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจ ให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก

เลื่อนขึ้นข้างบน