41 ปี กปภ. สานต่อองค์กรโปร่งใส ยึดหลักทำงานด้วยหัวใจเพื่อปวงชน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

41 ปี กปภ. สานต่อองค์กรโปร่งใส ยึดหลักทำงานด้วยหัวใจเพื่อปวงชน

28 กุมภาพันธ์ 2563


41 ปี กปภ. สานต่อองค์กรโปร่งใส ยึดหลักทำงานด้วยหัวใจเพื่อปวงชน

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จัดงานเนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 41 ปี เดินหน้าเจตนารมณ์องค์กรโปร่งใสและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ พร้อมพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านน้ำประปาตามมาตรฐานสากลที่สามารถดื่มได้ และเร่งปรับปรุงขยายระบบผลิตน้ำประปาเพื่อรองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและชุมชน วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องโถงอาคาร 1 สำนักงานใหญ่ กปภ.

          ดร.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค กปภ. เปิดเผยว่า กปภ. กำหนดจัดงานวันสถาปนาครบรอบ 41 ปี วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยช่วงเช้า ผู้บริหาร พนักงาน กปภ. และแขกผู้มีเกียรติร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 42 รูป พร้อมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 9 รูปและพิธีทางศาสนาพราหมณ์โดยการบวงสรวงท่านเวสสุวรรณเทพ ท่านเจ้าแม่คงคาเทวีเทพ และพระแม่ธรณี  วิสุทธิสรรพสักขีบารมีธำรงชล ในวาระพิเศษนี้ กปภ. จะมีพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณเพื่อสะท้อนถึงผลสำเร็จในการสร้างจิตสาธารณะของพนักงาน กปภ. ได้แก่รางวัล กปภ.สาขาดีเด่น รางวัล กปภ.สาขาบรรลุวิสัยทัศน์ รางวัล กปภ.สาขามุ่งมั่นใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รางวัลนักบริการมือทองสมองเพชร รางวัลทำดีมีผล คนยกย่อง และรางวัลโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กปภ. เป็นต้น ในการนี้ กปภ. ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อนำไปใช้เป็นทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาของพนักงานของ กปภ. ที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติงาน

          ผู้ว่าการ กปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่า ตลอดระยะเวลา 41 ปี ที่ผ่านมา กปภ.มุ่งพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้น้ำทั่วประเทศ สำหรับก้าวต่อไปในการขับเคลื่อนองค์กร กปภ.นั้นผู้บริหารและพนักงาน กปภ. พร้อมขับเคลื่อนการทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม และยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ ในการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านน้ำประปาให้มีมาตรฐานสากลสามารถดื่มได้ และเร่งปรับปรุงขยายระบบผลิตน้ำประปาเพื่อรองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและชุมชน ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการน้ำสูญเสียให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ใช้น้ำเชื่อมั่นในความสะอาด ปลอดภัย ในคุณภาพของน้ำประปาของ กปภ. ต่อไป       

 
เลื่อนขึ้นข้างบน