ผวก.กปภ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการบริหารจัดการน้ำ ณ พื้นที่สายงานของ รปก.5 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ผวก.กปภ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการบริหารจัดการน้ำ ณ พื้นที่สายงานของ รปก.5


ผวก.กปภ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการบริหารจัดการน้ำ ณ พื้นที่สายงานของ รปก.5

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) พร้อมด้วย นายบุญยก คงกิจ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5) นางสาวอัจฉริยา อภัยวงค์ รองผู้ว่าการ (การเงิน) และคณะผู้บริหารจาก กปภ.ข.4 ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์การขาดแคลนน้ำดิบในช่วงฤดูแล้งและแนวทางการแก้ปัญหาภัยแล้งระยะยาวในพื้นที่

วันนี้ (11 มีนาคม 2563) นายเสริม หึกขุนทด ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4) พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กปภ.ข.4 ผู้อำนวยการกอง ผู้จัดการ กปภ.สาขาในสังกัด พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด กปภ.ข.4 ร่วมให้การต้อนรับ นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการ กปภ. ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการบริหารจัดการน้ำ ณ กปภ.สาขากระบี่ ผู้ว่าการ กปภ. พร้อมคณะฯ ได้ร่วมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของ กปภ.สาขากระบี่ และ กปภ.สาขาในสังกัด เรื่องสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน รวมทั้งการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์การขาดแคลนน้ำดิบในช่วงฤดูแล้ง โดย ผู้ว่าการ กปภ. ได้เน้นย้ำในเรื่อง การแก้ไขปัญหาภัยแล้งระยะยาว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน ให้มีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

โอกาสนี้ ผู้ว่าการ กปภ. ได้กล่าวให้กำลังใจคณะผู้บริหารและพนักงานในการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง โดยพร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินงานต่าง ๆ อย่างเต็มที่ เพื่อให้การบริการประชาชนเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้ กปภ. ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจชั้นนำของประเทศต่อไป

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.เขต 4 รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน