ผวก.กปภ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาพังงาและท้ายเหมือง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ผวก.กปภ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาพังงาและท้ายเหมือง


ผวก.กปภ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาพังงาและท้ายเหมือง

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) พร้อมด้วย นางสาวอัจฉริยา อภัยวงค์ รองผู้ว่าการ (การเงิน) และคณะผู้บริหารจาก กปภ.ข.4 ลงพื้นที่จังหวัดพังงา เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง

วันนี้ (12 มีนาคม 2563) นายเสริม หึกขุนทด ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4) พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กปภ.ข.4 ผู้อำนวยการกอง ผู้จัดการ กปภ.สาขาในสังกัด พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด กปภ.ข.4 ร่วมให้การต้อนรับ นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการ กปภ. และคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการบริหารจัดการน้ำ ณ กปภ.สาขาพังงาและ กปภ.สาขาท้ายเหมือง

ทั้งนี้ ผู้ว่าการ กปภ. พร้อมคณะฯ ได้ร่วมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของ กปภ.สาขาพังงา และ กปภ.สาขาท้ายเหมือง เรื่องสถานการณ์น้ำในปัจจุบันและการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง โดย ผู้ว่าการฯ ได้เน้นย้ำเรื่องการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้มีน้ำบริการประชาชนอย่างเพียงพอ รวมถึงแนวทางการดำเนินงานภายใต้แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) พร้อมมอบโอวาทแก่คณะผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานบริการประชาชนต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน