กองระบบจำหน่าย กปภ.เขต 4 จัดกิจกรรม Morning Talk (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กองระบบจำหน่าย กปภ.เขต 4 จัดกิจกรรม Morning Talk


กองระบบจำหน่าย กปภ.เขต 4 จัดกิจกรรม Morning Talk

(23 มีนาคม 2563) กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 พร้อมด้วยหัวหน้า และพนักงานในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 5 ไตรมาส 2/2563 ณ ห้องประชุม การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เพื่อให้พนักงานในสังกัดได้มีโอกาสพบปะพูดคุยร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงาน อันเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานในองค์กร และได้มีการจัดกิจกรรมคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 2/2563 ซึ่งพนักงานที่ได้รับคัดเลือกในครั้งนี้ ได้แก่ นายเฉลิมศักดิ์ เรืองทอง ตำแหน่ง นายช่างโยธา 5 ซึ่งเป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะคอยช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ อีกทั้งให้พนักงานตระหนักถึงการเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมกำชับให้พนักงานป้องกันและดูแลตัวเองในช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดเริ่มกระจายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ โดยเน้นเรื่องการ "กินร้อน ช้อนเอง ล้างมือ" 

เลื่อนขึ้นข้างบน