ผอ.กปภ.ข.6 ลงพื้นที่ กปภ.สาขาจัตุรัส ติดตามความก้าวหน้าโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ผอ.กปภ.ข.6 ลงพื้นที่ กปภ.สาขาจัตุรัส ติดตามความก้าวหน้าโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง


ผอ.กปภ.ข.6 ลงพื้นที่ กปภ.สาขาจัตุรัส ติดตามความก้าวหน้าโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

          วันนี้ (วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563) นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ลงพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจัตุรัส เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าโครงการของสาขา ณ พื้นที่ก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงต่ำ (บึงละหาน) พร้อมระบบสูบน้ำดิบ โดยได้ติดตามและเร่งรัดงานก่อสร้างให้สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ตามกำหนดเวลา เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยมี หัวหน้างานบริการและควบคุมสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจัตุรัส (ผู้ควบคุมงาน) รายงานความก้าวหน้าโครงการ

เลื่อนขึ้นข้างบน