กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลอโยธยาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อกันโควิด-19 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลอโยธยาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อกันโควิด-19


กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลอโยธยาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อกันโควิด-19

วันที่ 25 มีนาคม 2563 กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลอโยธยา ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 บริเวณภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน เพื่อให้ผู้ใช้น้ำมั่นใจในการใช้บริการและปลอดภัยจากไวรัสโคโรนาที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้

เลื่อนขึ้นข้างบน