กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงาน ตามมาตรการป้องกัน COVID-19 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงาน ตามมาตรการป้องกัน COVID-19


กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงาน ตามมาตรการป้องกัน COVID-19

นายเลอศักดิ์ รัตนฉายา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรม big cleaning day ตามมาตรการป้องกัน COVID-19 โดยพร้อมใจกันล้างทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคด้วยแอลกอฮอล์ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ เก้าอี้สำหรับผู้ใช้น้ำ และบริเวณโดยรอบ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการปลอดภัยจากจุดเสี่ยงสะสมเชื้อโรคภายในบริเวณอาคารสำนักงาน กปภ.สาขาระนอง เพื่อสุขอนามัยที่ดี และป้องกันความเสี่ยงให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานและผู้เข้ามาติดต่อหน่วยงานต่อไปด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน